consultanta privind procedura insolventei

Consultanță privind procedura insolvenței

Folosind pârghii adaptate fiecărui proiect vom face toate demersurile pentru ca procedura de insolvență să nu mai fie considerată o procedură invariabilă spre faliment și, în final, în anumite cazuri, la pierderi pentru creditori. 

Suntem convinși că printr-o abordare multidisciplinară care îmbină aspectele legate de insolvență, dreptul societar, dreptul fiscal și financiar, suntem în măsură să atingem scopul principal al tuturor procedurilor de insolvență: recuperarea creanțelor creditorilor în limitele maxime posibile și, în final, repunerea debitorului în circuitul economic.


Serviciile oferite includ:
– analiza solvabilităţii debitorilor
– asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor
– îndeplinirea atribuţiilor de administrator special în condiţiile legii
– întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legislaţia insolvenţei
– inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile normelor în vigoare
– consultanţă la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmează a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolvenţei
– conducerea sau supravegherea activităţii societăţii pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment
– întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea respectării acestuia
– studierea pieţei în vederea identificării unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor societăţilor în insolvenţă
– întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile legii
– lichidarea bunurilor societăţii
– întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor societăţii
– întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei în condiţiile legii
– formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile legale.

De ce Numera Restructuring?

Echipă tânără și dinamică​

Profesioniști în domeniul managementului insolvenței​

Continuă dezvoltare și inovare​

Tratăm fiecare partener cu deosebită implicare și, continuu, inovăm și dezvoltăm sistemele folosite.​

Disciplină și operativitate​

Respectam intotdeauna termenele si livram serviciile pe care le promitem la standarde inalte.

Contactează-ne rapid: