Servicii

Concoratul preventiv și mandatul ad-hoc reglementate de Legea 85/2014 sunt proceduri de prevenție a insolvenței, prin care se urmărește salvarea întreprinderii aflate în dificultate.

Folosind pârghii adaptate fiecărui proiect vom face toate demersurile pentru ca procedura de insolvență să nu mai fie considerată o procedură invariabilă spre faliment și, în final, în anumite cazuri, la pierderi pentru creditori.
Lichidarea voluntară are loc prin decizia asociaților/acționarilor și se poate realiza atunci când societatea nu se află în stare de insolvabilitate.

Oferim servicii de consultanță clienților care nu sunt nominalizați de către instanță de judecată în calitate de lichidator judiciar sau administratori.